Svaneholm

svanskog historia

Socknen har medeltida ursprung. 1540 införlivades Ämmeskogs socken som ligger i Dalsland och därefter kallas Dalboredden. Delar av det området överfördes 1815 till Silleruds socken och återstoden överfördes 1890 från Älvsborgs län till Värmlands län.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Svanskogs församling och för de borgerliga frågorna bildades Svanskogs landskommun. Landskommunen utökades 1952 och uppgick 1971 i Säffle kommun.[2]

1 januari 2016 inrättades distriktet Svanskog, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört länfögderiertingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Gillbergs härad. De indelta soldaterna tillhörde Värmlands regemente, Gillbergs kompanier och Västgöta-Dals regemente, Tössbo kompani.[3]